Çift Dil Eğitimi
Satranç
Müzik
Yaratıcı Drama & Plastik Drama
arzu anne anaokulu

Okulumuzda İngilizcenin yanı sıra velilerimizin tercihine göre ikinci dil olarak Fransızca ve İspanyolca dersi verilmektedir. Çift dil eğitimi alan çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar bilişsel gelişimlerinin daha hızlı olduğunu göstermektedir. Küçük yaşta edinilen çift dil eğitimi ilerdeki akademik başarıyı arttırmaktadır. Öğrencilerimiz çift dil eğitimini oyun ve drama yoluyla yaşayarak öğrenme fırsatı yakalıyorlar.

Bu programımızda amaçlanan, çocukların Türkçe’ den başka dillerin de olduğunun farkına varması ve başka dilleri öğrenmeye olumlu bir yaklaşıma sahip olmalarıdır. Anaokulumuzda, Yabancı Dil eğitimi her çocuğun kendine özgü öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle yapılmaktadır.

ESL (English As A Second Language) : ESL ve Hazırlık sınıflarındaki İngilizce dil programı, tüm hafta boyunca yarım gün olarak Türkçe programla bütünleşmektedir. Amacımız çocuklarımızın başka bir dili öğrenmeye olumlu bir yaklaşım içerisinde olmaları ve iki dilin gerektirdiği dinleme ve konuşma dil becerileri kazanımının ilk adımlarını atmasını sağlamaktır. Günlük yaşamdan yola çıkarak İngilizcenin çocuklar için anlamlı hale gelmesi ve yabancı dilin iletişim aracı olarak kullanılması amacıyla programda özel etkinlikler uygulanmaktadır. İngilizce öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen aylık geziler, sınıflar arası oluşturulacak etkinlikler , İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanıp sunulacak İngilizce tiyatrolar, etkinlikler, hikaye kitapları, cd çalışmaları bunlardan bazılarıdır