Rehberlik

Rehberlik bölümümüz, gelişim psikoloğumuz ile birlikte çocuklarımızın her birinin bir diğerinden farklı ve değerli olduğunu göz önünde bulundurarak, bireysel gelişim süreçlerini temel alan bir yaklaşım içerisindedir. Çocuğumuzun gelişimsel yolculuğunda aileler ile işbirliği çok önemli olup açıklık, güven, doğruluk ve içtenlik esas alınmaktadır. Çocuklarımızın gelişimleri çeşitli bilimsel ölçme ve değerlendirmeler ile sürekli olarak izlenmekte, belli aralıklarla yapılan tarama çalışmalarından elde edilen bulgular aileler ile paylaşılmaktadır.

Gelişim değerlendirmesi
Bireysel görüşmeler
Oryantasyon Süreci
arzu anne anaokulu

Doğal Gözlem: Psikoloğumuz, sınıf ortamında çocukları gözlemleyerek oyun ortamında arkadaş ilişkileri, aldığı roller, benimsediği davranış kalıpları, kurallara uyma düzeyi, sosyal becerileri, iletişim düzeyleri, dikkat süresi, sorumluluk alma, paylaşımcılık gibi birçok özelliği hakkında bilgi edinmektedir. Bu bilgiler ışığında gerekli durumlarda çocuklarla bireysel ya da grup çalışmaları düzenlenmektedir.
-Luisa Duss Psikanalitik Öykü Testi: Çocukların karmaşık ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en gelişmiş olanlarından birisidir.
-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.